Lütfen bekleyiniz...

Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi – Sözleşme

Sözleşme
Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi – Sözleşme Sözleşme …… ……. ……/…… adresinde mukim ve bu sözleşmede “Satıcı” olarak anılacak olan .....…… ……… ile ......... ......... ......../........... adresinde mukim ve bu sözleşmede “Alıcı” olarak anılacak olan ……...

Tacirler Arasında Taşıma Sözleşmesi

Sözleşme
Tacirler Arasında Taşıma Sözleşmesi Sözleşme …… ……. ……/…… adresinde mukim ve bu sözleşmede “Taşıyıcı Firma” olarak anılacak olan .....…… ……… ile ......... ......... ......../........... adresinde mukim ve bu sözleşmede “Gönderici Firma” olarak anıla...

Ticaret Sicili İçin İflas Konkordato Belgesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Ticaret Sicili İçin İflas Konkordato Belgesi Dilekçesi                                                       TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                     İL/İLÇE Tarih...

Limited Şirket Yetki ve Ortaklık Teyit Belgesi Dilekçesi

Yazışma / Form
Limited Şirket Yetki ve Ortaklık Teyit Belgesi Dilekçesi                                                             TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                       İL/İLÇE Tarih: ../../… Konu: Yetki ve Ortaklık Tey...

Ortaklıktan Iskat – İhtarname

İhtarname
Ortaklıktan Iskat – İhtarname İHTARNAME   İHTAR EDEN                  : (Şirket Unvan, Ticaret Sicil No, Yetkilisi Adres) İHTAR EDİLEN               : ….. KONU                           :  Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde ortaklı...

Anonim Şirket Tasfiyeye Giriş Yönetim Görev Dağılım Temsil Kararı

Yazışma / Form
Anonim Şirket Tasfiyeye Giriş Yönetim Görev Dağılım Temsil Kararı  Yönetim Kurulu Kararı Tarih: ../../… Toplantı Sayısı :…. Toplantı Konusu : ……. Toplantıya Katılanlar :……. Yönetim kurulumuz      ..............................    tarihinde şir...

Nakdi Sermaye Bilgisi İçin Banka Mektubu

Yazışma / Form
Nakdi Sermaye Bilgisi İçin Banka Mektubu  T. C. …………………………………………. Bankası Tarih: ../../… Sayı :…. Konu: ……. ……… Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 344. vd. maddeleri uyarınca kurulacak olan …..………… Şirketi adına ………………… tarafı...

Anonim Şirket Şube Kapanış Dilekçesi

Yazışma / Form
Anonim Şirket Şube  Kapanış Dilekçesi  …….TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Tarih: ../../… Konu: Anonim Şirket Şube  Kapanış Beyanı Hakkında Ticaret Sicili Müdürlüğünün  ….. numarasında kayıtlı şubemizin aşağıda belirtilen adresteki faaliyetine son ver...

Sigorta Acenteliği Tescil Dilekçesi - Dilekçe

Yazışma / Form
Sigorta Acenteliği Tescil Dilekçesi - Dilekçe    Tarih: ../../… TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Konu: Sigorta Acenteliği Tescili Hakkında  ………… Ticaret Sicil Müdürlüğünün  …… Numarasında kayıtlı şirketimizin sigorta acenteliğinin tescil ve ilanı ...

Anonim Şirket Ek Tasfiye Dilekçesi

Yazışma / Form
Anonim Şirket Ek Tasfiye Dilekçesi    TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Konu: Anonim Şirket Ek Tasfiyesi Hakkında ….  Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün …. numarasında kayıtlı şirketimiz ile ilgili ekli evraklar uyarınca yapılan değişiklik işlemlerinin te...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 20 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor